Moderálás

Az etyeknet minden olvasója számára biztosítja a lehetőséget, hogy E-mail címe megadása után, hozzászóljon a cikkekhez. Célunk, hogy helyt adjunk az eltérő véleményeknek, érdemi vitáknak s az írások kiegészíteni vagy helyesbíteni szándékozó információknak.

Hozzászólás

A moderálási elvekkel a kialakult vitát helyes mederben kívánjuk tartani. Minden embernek joga van a véleményét elmondani, amíg azzal más méltóságát, jogait vagy törvényt nem sért meg. Vannak morális, erkölcsi és etikai szabályok is, melyek betartását elvárjuk.

Moderáció

A moderátor is csak ember, hibázhat, ebben az esetben szólni kell.

A moderátorok minden előzetes figyelmeztetés nélkül törlik a hozzászólást, ha az

 • mások személyiségi jogait, vagy a törvényeket sérti,
 • alpári, becsmérlő, becsületsértő, gyűlöletkeltő, gyűlölködő, fenyegető, uszító, kegyeletsértő üzenetet hordoz,
 • bármely más regisztrált felhasználó személyes adatait közzéteszi,
 • a jó ízlésbe ütköző, vagy jogsértő linket, kifejezést tartalmaz,
 • egy másik regisztrált felhasználó, a szolgáltató, vagy szponzorai ellen irányuló személyeskedő, alpári módon kinyilvánított véleményt, sértést tartalmaz,
 • túl hosszú, megváltoztatja az oldal megjelenését, vagy akadályozza annak rendeltetésszerű használatát,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró elemet tartalmaz,
 • témán kívüli (“offtopic”) hozzászólás,
 • egy korábbi hozzászólás ismétlése (“flood”), vagy a törölt hozzászólások – részbeni vagy teljes – visszamásolásából áll,
 • Nem témára, hanem személyeskedésre tereli a hozzászólást

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Megvonják a hozzászólási lehetőséget attól a felhasználótól, aki a fenti tiltások, s az ezekből fakadó szankciók ellenére továbbra is megsértik a moderálási alapelveket. Azon felhasználók ellen, akik nem tartották be az alapelvekben rögzítetteket, a moderátoroknak joga van fellépni úgy, hogy minden általuk rendelkezésre álló eszközzel megakadályozzák az alapelvek vagy törvények ismételt megsértését.

A moderátorok kötelessége, hogy az elveket szem előtt tartva érthető rendszer szerint és következetesen moderálják a hozzászólásokat, illetve azokat nem anonim kérdésre megindokolják. Csak annyira avatkoznak bele a vita menetébe, amennyire azt a kulturált társalgás menete megkívánja.

Kérjük, hogy ha olyan bejegyzésre bukkan, amely megítélése szerint a moderálási elvekben rögzített kitételek bármelyikébe ütközik, esetleg egyéb módon akadályozza a kulturált társalgást, jelezze nekünk: tintanet07@gmail.com

Információ közzététele

A szolgáltató egyéni belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik a lapon közzétett információval, illetve hozzászólással. A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Nick név

Etyeknet névtelenséget biztosít felhasználóinak és látogatóinak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet (nick) választhat magának, amilyet csak akar.

Nem választható olyan nick, amely

 • más regisztrált felhasználó által már használatban van vagy ahhoz megtévesztésig hasonló,
 • más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • obszcén, trágár vagy törvényt sértő kifejezés,
 • a kiadó valamely hivatalos személyére utaló vagy ahhoz megtévesztésig hasonló név,
 • burkolt vagy nyílt reklám.

Szankció

Amennyiben a látogató, vagy felhasználó a fenti elveket megsérti, hozzászólását a moderátorok eltávolítják, súlyos esetben korlátozzák a névtelen hozzászólás lehetőségét.

Kérünk mindenkit a fenti elvek betartására.